Start    Nasza oferta    O firmie    Informacje ogólne

 

  Stoły Paletowe    Wersja do druku    Dostawy i montaż    Tabele i wymiary    Blankiet do zapytań i zamówień

 

        NARO Production Sp. z o.o.      www.naro.pl    
        ul.Twardowskiego 18             tel. 603 933 202
        70-320 Szczecin

 

        Oferujemy produkowane w naszej firmie stoły paletowe

                   
Więcej dużych zdjęć z opisami poniżej.

Stoły paletowe są zbudowane według naszego patentu i są dostępne tylko 

w naszej firmie a służą głównie do stawiania na nich i pod nimi palet. 

Zastosowanie stołów paletowych uwolni dużą powierzchnię od palet. 

To z kolei da korzyści organizacyjne, komunikacyjne, bezpieczeństwa pracy, 

szybszy dostęp do palet, wygodniejsze wkładanie towarów na palety, itp. 

Sumując - stoły paletowe dadzą korzyści ekonomiczne.
 
Stół paletowy składa się z ramy oraz czterech nóg i jest
- szybko i łatwo montowany na różne sposoby i wysokości
- szybko i łatwo przestawiany z miejsca na miejsce wózkiem widłowym
- szybko nastawiany piętrowo wózkiem widłowym
- z możliwością mocowania ze sobą nastawionych na siebie stołów
- o kwadratowej budowie, aby można było go używać z czterech stron
- stojący bardzo stabilnie na podłodze dzięki kwadratowej budowie
- w wariantach z jedną lub kilkoma ramami
- z możliwością montowania dodatkowego wyposażenia
- dopasowany do europalet oraz solidnie i mocno wykonany
 

          Zastosowanie stołów paletowych.

Stół paletowy jest przeznaczony do stawiania na nim i pod nim standardowych 

europalet ładunkowych oraz aby nastawiać na niego następny taki sam stół 

paletowy. W związku z tym może być on stosowany w halach produkcyjnych 

w szczególności przy maszynach, w magazynach bez regałów na palety, we 

wstępnej części magazynów z regałami oraz w innych miejscach gdzie obecnie 

stawia się palety tylko na podłodze. Zamiast stawiać wszystkie palety na podłodze 

można część z nich postawić na kilku naszych stołach paletowych. To spowoduje, 

że w miejscu gdzie do tej pory stała tylko jedna paleta będzie umieszczonych kilka 

palet piętrowo na kilku nastawionych na siebie piętrowo stołach paletowych. 

Jednocześnie dostęp do palet będzie lepszy, ponieważ będzie można podejść do 

nich z czterech stron. Stół paletowy nadaje się wszędzie tam gdzie używa się 

palety i przestawia się je często. Stół paletowy można przestawiać tak samo 

szybko i często jak palety nawet, jeżeli jest on załadowany paletami lub ma 

nastawiony piętrowo drugi stół paletowy. Można postawić kilka stołów paletowych 

przy każdej maszynie. Wymiary i budowa stołu paletowego są dopasowane do 

europalet i połowicznych europalet, pomimo to na stół paletowy można z 

powodzeniem kłaść inne palety lub towary. Ze względu na dużą nośność stołu 

paletowego nadaje się on do składowania na nim ciężkich rzeczy np. zbiorników 

z płynami. Stoły paletowe mają też inne zastosowania np. do prac spawalniczych, 

prac z rurami, prac montażowych, prac na podwyższeniu itp. Niektóre takie 

zastosowania są przedstawione w Galerii.
Stoły paletowe mogą zaoszczędzić dużo powierzchni i stworzyć porządek.

 

         Zalety stołów paletowych.

Można zmontować stoły paletowe na różne sposoby i wysokości tak, aby były 

one dopasowane do wysokości ładunku na paletach oraz do naszych aktualnych 

potrzeb. Niektóre warianty złożenia stołów paletowych zostały przedstawione 

na zdjęciach. Liczba wariantów złożenia stołów paletowych jest nieograniczona i 

dlatego nie można ich wszystkich przedstawić. To, w jaki sposób złożymy stół 

paletowy zależy od aktualnych potrzeb każdego klienta. Można na przykład 

zmontować z wysokich nóg i kilku ram wysoki stół paletowy będzie on wówczas 

bardziej przypominał regał niż stół. Takie rozwiązanie jest bardzo praktyczne 

w firmach, które używają nisko załadowane palety. W takim przypadku zysk 

powierzchni może być nawet czterokrotny. Zobacz dwa zdjęcia.
Stoły paletowe z wysokimi nogami lub kilka nastawionych na siebie stołów 

paletowych stoją bardzo stabilnie na podłodze, patrz zdjęcia Nr 14 i 16. Osiągnięto to 

dzięki dobrze dobranemu rozstawowi nóg. Rozstaw ten wynosi 1 006mm, co też 

powoduje, że jest łatwo wstawić europaletę między nogi, patrz zdjęcia Nr 11 i 12. 

Europaleta ma szerokość 800 mm, więc po jej bokach jest luz 103 mm. 

Luz ten pozwala wstawić europaletę nawet skośnie a więc gdy nią zakręcamy.
Jeżeli stoły paletowe są nastawione na siebie to zakotwiczenie nóg górnego stołu 

w gniazdach dolnego stołu jest wystarczająco głębokie (40 mm), to znaczy 

zabezpieczone przed ześlizgnięciem się, patrz zdjęcie Nr 21. Pozwala to na 

przestawianie kilku nastawionych na siebie stołów paletowych bez potrzeby 

skręcania ich ze sobą. Niemniej jednak, jeżeli ktoś uzna, że należałoby skręcić 

je ze sobą to można to zrobić za pomocą dodatkowych wkrętów dociskowych, 

patrz zdjęcie Nr 22. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu można pochylić palety 

na stole paletowym lub wysunąć je w bok, patrz zdjęcia Nr 25 - 33. Do nóg stołu 

paletowego można zamocować kółka, aby można było ręcznie przetaczać go, 

patrz zdjęcie Nr 34. Do wnętrza ramy stołu paletowego można włożyć odpowiednią 

płytę, aby utworzyć wypełnienie w ramie. Pozwoli to na przekształcenie stołu 

paletowego w tymczasowy stół do różnych celów. Płyta w ramie nie przeszkadza, 

aby położyć paletę na stół paletowy, patrz zdjęcia Nr 23 i 24. Sposób stosowania 

dodatkowego wyposażenia jest pokazany na zdjęciach. Rama stołu paletowego jest 

dopasowana do dolnych desek europalet tworząc jednocześnie równą górną 

płaszczyznę. Powoduje to, że jest bardzo praktycznie kłaść europalety na stół 

paletowy z czterech kierunków, patrz zdjęcia Nr 19 i 20.
Stoły paletowe dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji oraz także dzięki 

dodatkowemu wyposażeniu mogą stworzyć nowe możliwości.
 

         Zalety używania stołów paletowych w połączeniu z wózkiem widłowym.

Aby móc w pełni używać stoły paletowe na wyposażeniu firmy niezbędny jest 

wózek widłowy wysokiego składowania lub sztaplarka. Jest to spowodowane tym, 

że wózkiem widłowym manipulujemy stołami paletowymi i paletami, patrz zdjęcia 

Nr 9, 13, 28, 46, M1-M4. Wózek widłowy powoduje, że wystarczy tylko jeden 

pracownik, aby zmontować i używać wszystkie warianty stołu paletowego.
Manipulowanie zestawem wózek-stół może odbywać się ze wszystkich czterech 

stron i jest bardzo praktyczne i przyjemne, gdyż tylko sterujemy wózkiem. 

Ponieważ stół paletowy ma kwadratową budowę nie musimy planować, 

z którego kierunku mamy do niego podjechać.
Stół paletowy jest przystosowany do częstego i szybkiego przestawiania go 

z miejsca na miejsce. Przystosowanie to polega na całkowicie równej spodniej 

płaszczyźnie ramy stołu paletowego. Dzięki temu widły wózka mają zawsze 

równe podparcie a więc można szybko unosić stół paletowy.

 

         Korzyści ekonomiczne zastosowania stołów paletowych.

Jeżeli jest ciasno w firmie z powodu dużej ilości palet to zamiast przeprowadzać 

firmę do większego lokalu można zastosować nasze stoły paletowe. Koszt 

przeprowadzki firmy i większego czynszu jest znacznie wyższy niż zakup naszych 

stołów paletowych. Jeżeli w firmie jest dużo palet to nieraz trzeba przestawić 

kilka z nich, aby dostać się do tej palety, którą właśnie potrzebujemy. Takie 

przestawianie palet z miejsca na miejsce zabiera czas, który można przeliczyć 

na straty ekonomiczne firmy. Wspomniany problem może występować wielokrotnie 

każdego dnia. Jeżeli przy maszynie postawimy paletę na stole paletowym o dobrze 

dobranej wysokości nóg, wówczas pracownikowi będzie wygodniej wkładać i 

wyjmować detale z palety. Wygodę tą powiększają też wnęki boczne w ramie 

stołu paletowego. Wspomniane udogodnienia zwiększą wydajność pracy, 

co automatycznie daje korzyści ekonomiczne.
 

        Porównanie naszych stołów paletowych z regałami paletowymi.

Nasze stoły paletowe są odmienne od powszechnie znanych regałów paletowych 

stosowanych w magazynach. Regały paletowe nie nadają się do ustawiania ich w 

wielu miejscach np. przy maszynach. Według przepisów muszą one być przykręcone 

do podłogi a więc nie można ich w ogóle przestawiać z miejsca na miejsce. Natomiast 

przestawianie naszych stołów paletowych odbywa się tak łatwo i szybko jak 

przestawianie palet. Regały paletowe zazwyczaj są wysokie natomiast nasze stoły 

paletowe zalecamy nastawiać na siebie nie za wysoko. Należy tu kierować się 

naszymi aktualnymi potrzebami oraz podobną zasadą, jaką stosujemy, gdy 

nastawiamy załadowaną paletę na drugą załadowaną paletę.
 

        Budowa stołu paletowego w skrócie.

Jeden stół paletowy składa się, z co najmniej jednej specjalnej ramy oraz czterech 

wymiennych nóg. Rama ma budowę kwadratową i ma w czterech narożnikach gniazda, 

które służą do zamocowania nóg. Rama ma po bokach cztery wnęki boczne, aby 

można było zbliżyć się do palety. Górna i spodnia płaszczyzna ramy są płaskie. 

We wnętrzu ramy są cztery małe podparcia, na które można położyć odpowiednią płytę. 

Nogi mogą mieć dwanaście wysokości od 0,45 m do 1,65 m i oferowane są o grubości 

ścianek 3 lub 4 mm. Nogi mają na dwóch bocznych ściankach otwory na całej długości, 

aby można było zamocować je w gniazdach ramy na wybranej wysokości. Nogi nie 

zluzowują się podczas drgań, gdyż w gwinty w otworach gniazd są ciasne. Montaż i 

demontaż nóg do ramy jest prosty i szybki, co umożliwia wymianę nóg na inne tak, aby 

były one dopasowane do naszych aktualnych potrzeb. Nogi są praktyczne w 

magazynowaniu, dlatego można mieć w rezerwie nogi o różnych wysokościach, 

patrz zdjęcie Nr 39. Ponadto w przypadku uszkodzenia jednej nogi można ją szybko 

wymienić. Do montażu nóg potrzebne są dwa klucze imbusowe - 6 mm. Wszystkie 

części składowe zestawu stołu paletowego pasują do siebie. Wszystkie detale 

metalowe są malowane proszkowo. Podstawowa wersja stołu paletowego 

widoczna na zdjęciu 1 waży 48 kg. Wszystkie części składowe zestawu stołu 

paletowego są produkowane w specjalnych przyrządach, co gwarantuje bardzo 

dużą dokładność wykonania.
 
Polecamy naszym klientom zamówić dwa stoły paletowe o symbolu S3+L3H7 i o 

wyglądzie jak na zdjęciu Nr 1, aby przetestować je. 

Blankiet do zapytań i zamówień oraz tabele rodzajów nóg dostępne są w linkach.

   Wyposażenie dodatkowe do stołu paletowego.
- Nogi w zestawach - 4 szt. Zdjęcie Nr 39.
- Belka podporowa - 1 szt. Ma trzy zastosowania. Zdjęcia Nr 25 - 33.
- Mocowania kółek - 4 szt. ze śrubą M12, L=30. Zdjęcia Nr 34 - 38.
- Płyta z wodoodpornej sklejki - 1 szt. Zdjęcia Nr 23 - 24.
- Wkręty dociskowe - 8 szt. do zamocowania dwóch stołów ze sobą.
- Ograniczniki wysunięcia palety - 2 szt. do stosowania przy pochylaniu palety. Zdjęcia Nr 41 - 47.

 

       Zdjęcia całego zestawu stołu paletowego z opisami.

 1. Jeden stół paletowy składający się z
     ramy standardowej S3 i nóg L3H7.

 2. Ten sam stół paletowy S3+L3H7 widziany

     z góry. Na zdjęciu widać wnęki boczne z
      czterech stron.

 

 3. Rama S3 i nogi L3H7 oddzielone od siebie.

 4. Na stół paletowy można kłaść palety 

     wzdłuż i w szerz.

 

 5. Na podłogę pod stół paletowy można wstawić
     paletę z czterech kierunków.

 6. Jeden stół paletowy składający się z dwóch ram.

 

 7. Stół paletowy składający się z dwóch ram
     można unosić i przestawiać ręcznym
     wózkiem widłowym.

 

  8. Wnęki boczne w ramach umożliwiają
  zbliżenie się do palety. Na zdjęciu widać 

  to zarówno przy nogach jak i 

  tułowiu pracownika.

 

  9. Nastawianie piętrowo
  jednego stołu paletowego
  na drugi za pomocą
  wózka widłowego.

  10. Dwa stoły paletowe 

  nastawione piętrowo na siebie i 

  nie zamocowane ze sobą.

  11. Europalety na dwóch

 stołach paletowych z

 poprzedniego zdjęcia. Na

 najwyższym stole paletowym

 są załadowane dwie
 połowiczne europalety.

 

  12. Można kłaść palety w różny

  sposób. Jest bardzo praktyczne

  postawić przy każdej maszynie 

  stoły paletowe.

  13. Przestawianie dwóch stołów
    paletowych nastawionych na
    siebie i załadowanych paletami.
    stoły paletowe nie są
    zamocowane ze sobą.

  14. Stół paletowy z ramą 

     wzmocnioną  i z nogami 

      12 otworowymi.

 

 

 

 15. Najbardziej rekomendowany wariant
        stosowania stołów paletowych.
 Dolny stół paletowy z nogami 7 otworowymi a
 górny stół paletowy z nogami 5 otworowymi.

  16. Trzy stoły paletowe z nogami 5
         otworowymi nastawione na siebie.

 

 

  17. Trzy stoły paletowe z nogami 5 otworowymi.

  18. Europaletę można obrócić między nogami
        górnego stołu paletowego.

 


  19. i 20. Zdjęcia pokazują, że dolne deski europalety pasują do belek głównych ramy,
                niezależnie, z którego kierunku położymy ją.

 

21.Osadzenie nóg górnego stołu paletowego
 w gniazdach dolnego stołu paletowego jest
 wystarczająco głębokie (40 mm), to znaczy
 zabezpieczone przed ześlizgnięciem się.

  22. Dwa górne wkręty dociskowe umożliwiają
 zamocowania dwóch stołów paletowych ze sobą.
 Natomiast cztery dolne wkręty dociskowe służą
 tylko do zamocowania nóg.

 

  23. Wkładanie płyty w ramę stołu paletowego.

 24. Gotowe, płyta leży na czterech małych podparciach.
       Powstał stół do różnych celów. Płyta w ramie nie
       przeszkadza, aby położyć paletę.

 

 

25. Belka podporowa. Ma ona trzy zastosowania i można ją zamontować 

z czterech stron stołu paletowego. Ponadto można ją zamontować na dwa 

sposoby, tak, że będzie na równi z górną płaszczyzną stołu paletowego i tak, 

że będzie wystawać ponad nią.

  26. Jedna belka podporowa zamontowana na stole
        paletowym. Jest ona tu zamontowana na równi z
        górną płaszczyzną stołu paletowego.

 27. Tak zamontowaną jedną belkę podporową można
        stosować do podparcia palety wysuniętej
        w jednym kierunku.

 

  28. Jedną belkę podporową można stosować przy
        pochylaniu palety.

  29. Na zdjęciu widać jak paleta opiera się i że belka
        podporowa jest zamontowana tak, że wystaje
        ponad górną płaszczyznę stołu paletowego

 

  30. Dwie belki podporowe zamontowane na 

       stole paletowym.

  31. Dwie belki podporowe oraz dodatkowe nogi
        zamontowane na stole paletowym.

 

  32. Stół paletowy z poprzedniego zdjęcia można
       stosować przy składowaniu długich towarów.

  33. Można nastawić drugi stół paletowy zamiast
        mocować dodatkowe nogi.

 

  34. Jeden stół paletowy z zamontowanymi kółkami.

 

  35. Noga z
        zamontowanym
        kółkiem.

 

 36. Mocowania kółek.

 37. Mocowanie kółek z kółkiem
       osobno.

 38. Mocowanie kółek z
       zamontowanym kółkiem


     

  39. Nogi w zestawach po 4 szt. Można mieć w rezerwie nogi o
  różnych wysokościach i wymieniać je w zależności od potrzeby.
  Na zdjęciu widać, że nogi są praktyczne w magazynowaniu.

  40. Zdjęcie zbiorcze
       nóg o różnych
       wysokościach.

 

  41. Ograniczniki przesunięcia palety, do
        stosowania przy pochylaniu palety.

  42. Ograniczniki przesunięcia palety widziane z
        drugiej strony.

 

  43. Montaż ogranicznika do
        stołu paletowego.

  44. Montaż ogranicznika do
        stołu paletowego.

  45. Dwa ograniczniki zamontowane na stole
        paletowym.

 

  46. Pochylanie palety można wykonać za pomocą
        wózka widłowego.

  47. Paletę można podeprzeć belką drewnianą.

 

F1. Zdjęcie z targów. Cały zestaw stołu paletowego był zaprezentowany po raz pierwszy
      na Targach Technicznych w Sztokholmie w Szwecji, 3 - 6 października 2006.

Galeria zdjęć - przykładów stosowania stołów paletowych u naszych klientów.

    Na zdjęciu widać, że maszyny są obstawione paletami
   a dzięki dwóm stołom paletowym uzyskano więcej
   miejsca w pobliżu maszyn. W razie potrzeby można je
   szybko przestawić w inne miejsce.

  Tymczasowe magazynowanie palet. Całość lub
  części można szybko przestawić w inne miejsce.

 


Więcej zdjęć w Galeri

  Stoły Paletowe    Wersja do druku    Dostawy i montaż    Tabele i wymiary    Blankiet do zapytań i zamówień

 

  Start    Nasza oferta   O firmie    Informacje ogólne