Start    Nasza oferta    O firmie    Informacje ogólne


        NARO Production Sp. z o.o.      www.naro.pl         
        ul.Twardowskiego 18                     tel.
        70-320 Szczecin

          Informacje Ogólne.

         Zapytania ofertowe, Ceny, Zamówienia, Płatności,
         Wysyłka towaru, Gwarancje, Reklamacje i zwroty,

Zapytania ofertowe - można użyć blankiet dostępny w linku.

Ceny - są zależne są od wielkości zamówień i mogą się zmieniać

           w związku ze zmianami cen walut i zmianami cen stali. 

           Koszty transportu doliczamy do Faktury.

Zamówienia - pisemnie, można użyć blankiet dostępny w linku.

Płatności - płatne przed wysyłką towaru, wystawiamy Fakturę 

                   Pro Forma a po zapłacie normalną Fakturę.

Wysyłka towaru - towar wysyłamy dopiero po wpłynięciu zapłaty 

                            na nasze konto. Orientacyjny termin wysyłki towaru 

                            zostanie podany na Fakturze Pro Forma.

Gwarancje - na nasze towary udzielamy gwarancje na 1 rok, liczony od 

                   daty zakupu. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, 

                   gdy towar został użyty niezgodnie z przeznaczeniem lub, gdy 

                   został uszkodzony na skutek nieostrożnego używania go. 

                  Dowodem gwarancji jest Faktura zakupu.

Reklamacje i zwroty - uwzględniamy reklamacje uzasadnione, niezgodnością 

                    z zamówieniem. W przypadku zwrotu reklamacyjnego należy 

                    uzgodnić z nami sposób dostawy. Reklamacji nie podlega towar 

                    uszkodzony w wyniku wadliwego montażu. Pełnowartościowy 

                    towar nie podlega zwrotowi. Reklamacje za uszkodzony towaru 

                    podczas transportu należy kierować do firmy transportowej.