Start    Vår offert    Om firman    Generell Information   


       NARO Production Sp. z o.o.           www.naro.pl                        
       70-320 Szczecin, Polen     tel +48 603 933 202
 

        Om har ni frågor skriv till oss tillnaropunktnarosnabelanaropunktpl

      Generell Information angående pallbord.

        Förfrågningar, Priser, Beställningar, Betalningar,
        Leveranser, Garanti, Reklamationer och returer.


   Förfrågningar - Ni kan använda blankett tillgänglig via länk.
   Priser - Beroende på orderstorlek samt att vi reserverar oss för 

                 eventuella råmaterial och valutaförändringar. 

                 Fraktkostnad tillkommer på offererat pris.
   Beställningar - Skriftligt, ni kan använda blankett tillgänglig via länk.
   Betalningar - Betalning sker enligt överenskommelse. Vi kan ibland använda 

                             Pro-Forma faktura.
   Leveranser - Leverans sker 
enligt överenskommelse

                           Ungefärlig leverans termin uppges i Pro forma fakturan.
   Garanti - 1 års garanti räknat från inköps dagen. Upphävande av garanti 

                     sker då man ej följt gällande bestämmelser, eller om varorna 

                    förstörts på grund av oförsiktig hantering. Fakturan utgör garantibevis.
Reklamationer och returer av pallbord - Vid felaktig leverans utifrån kundens

beställningen, samordnas returfrakt enligt överenskommelse mellan leverantör 

och kund. Vi accepterar inte reklamationer på grund av felaktig montering. 

Fullvärderings varor kan inte returneras. Skador som uppkommit under transport 

ska i första hand reklameras till transportören.