Start    Vår offert    Om firman    Generell Information                         

 

  Pallbord    Version för utskrift    Leverans och montering    Tabeller och dimensioner    Blankhet för beställningar


          NARO Production
Sp. z o.o.          www.naro.pl            
          ul.Twardowskiego 18              tel +48 603 933 202 
          70-320 Szczecin, Polen

   Leverans och montering av pallbord.

    Pallbord kan levereras monterade eller nedmonterade.

    Utplacering av monterade pallbord.

   M1. Pallbord utplaceras med hjälp av en bifogad lina med krokar.

   Montering av nedmonterade pallbord.

  M2. Ställ ramen på golvet och sedan uppifrån
         placera in benet i botten. 

  M3. Lyft upp ramen med hjälp av en staplare.

 

   M4. När ramen är på rätt höjd, lås fast benen med hjälp av stoppskruvar.

 M5. Infästning av ett ben i ramen. Skruva ut en
  stoppskruv helt för att visuellt passa in bordets och bens
  hål med varandra. Skruva in inledningsvis de tre
  resterande stoppskruvarna. Skruva därefter tillbaka och
  fäst in alla stoppskruvar.

 M6. Slutlig infästning av två stoppskruvar. Gängorna i
  dessa hål är i ”undermått”, detta för att stoppskruvarna
  inte skulle lossna på grund av vibrationer. Av denna
  anledning krävs mer kraft än vid normal infästning av
  skruv.

 

   NARO Production Sp. z o.o. - www.naro.pl