Start    Vår offert    Om firman    Generell Information                         

 

  Pallbord    Version för utskrift    Leverans och montering    Tabeller och dimensioner    Blankhet för beställningar

 

           NARO Production Sp. z o.o.          www.naro.pl            
           ul.Twardowskiego 18                      tel +48 603 933 202
           70-320 Szczecin, Polen

           Om har ni frågor skriv till oss tillnaropunktnarosnabelanaropunktpl

          Vårt företag offererar och tillverkar pallbord

                   

Mer bilder med beskrivningar finner ni nedan.
Dessa pallbord är nya på marknaden och tillverkade enligt vårt eget patent. 

Pallborden är huvudsakligen avsedda för standard europallar. Användningen av 

dessa pallbord kan frigöra stora ytor. Det i sin tur kan möjliggöra förändringar 

så som ”ordning och reda”, bättre kommunikation, arbetssäkerhet, lätttillgängliga pallar, 

bättre ergonomi etc. Och förhoppningsvis även till ekonomiska besparingar!
 
  Pallborden består av ram och fyra ben och är:
- lätta att montera med justerbar höjd
- lätt att flytta med staplare
- staplingsbara
- med möjlighet att fästa ihop staplade pallbord
- kvadratisk uppbyggd för att kunna användas från fyra sidor
- stabilt tack vare kvadratisk uppbyggnad
- finns i varianter med en eller fler ramar
- med möjlighet att montera extra utrustning
- anpassad till europallen, gediget och kraftig utförd
 

 Tillämpning av pallbord.

Pallborden är avsedd för att ställa under standard europallar men även för att 

kunna staplas på andra pallbord. Därav är pallborden lämpliga i produktionshallar 

och i synnerhet vid maskiner, i lager utan pallställ, i inledande del av vanlig lager 

och på andra ställen där man idag ställer pallar på golvet bredvid varandra. 

Istället för att ställa pallar direkt på golvet kan de flesta placera på våra pallbord. 

Det leder till att där ni idag har en pall, i fortsättningen kan placera pallar i flera våningar. 

Tillgängligheten till pallarna blir bättre eftersom ni kan man komma åt dem från fyra sidor. 

Pallsbord lämpar sig överallt där man använder pallar och flyttar dem ofta. 

Pallborden är lika lätta att flytta som vanliga pallar även om det finns pallar eller 

liknande pallbord staplade ovanpå. Uppbyggnaden av pallborden är anpassad till 

europallar och halveuropallar, men kan även användas till andra produkter med 

gott resultat. Då pallborden har stor lastkapacitet kan de även användas för 

lagring av tunga föremål t.ex. behållare med vätskor.
 

  Pallbordens fördelar.

Pallborden kan monteras ihop på olika sätt till olika höjder och därmed anpassas 

till lastens höjd. Några monteringsvarianter av pallbord presenteras på bifogade foto. 

Antalet av varianter är obegränsat! Ihopmonteringen av pallborden anpassas 

utefter era behov. De kan t.ex monteras ihop med långa ben och några ramar till 

ett högt pallbord som mer ser ut som ett ställ än bord. Denna lösning är väldigt 

praktiskt i företag som använder många låglastade pallar. Vinsten i yta 

kan i detta fall bli upp till fyrdubbel. Se två bilder.

Pallbord med höga ben eller några staplade Pallsbord står väldigt stabilt på golvet, 

se bild nr 14 och 16. Man har uppnått detta tack vare anpassade benavstånd. 

Det är lika med 1 006 mm, vilket gör att det är lätt att ställa in europall mellan benen, 

se bilder nr 11 och 12. Europallens bredd är  800 mm så på varje sida är 

mellanrummet 103 mm, vilket gör det lätt att placera pallarna där. Om pallställen är 

staplade på varandra förankras benen på det övre pallbordet i botten av den nedre 

(med 40 mm), d.v.s. den är förankrad från avglidning, se bild nr 21. Detta i sin tur 

tillåter flyttning av  staplade pallbord utan behov att fästa ihop dem! Som extra 

säkerhet kan man fästa ihop pallborden med extra stoppskruvar, se bild nr 22. 

Med extra utrustning kan man luta pallar ståendes på pallbord eller förflyta dem 

åt sida, se bilder nr 25 - 33. På pallbordets ben kan man montera hjul för att 

enkelt kunna flytta det, se bild nr 34. I pallbordets ram kan man lägga en lämplig 

skiva för att få en ”hel botten”, för att ytterligare kunna bredda pallbordets 

användningsområde, men dock fortfarande kunna placera pallar på det, 

se bilder nr 23 och 24. Extra utrustning presenteras på bilder. Lastning av 

europallar från fyra sidor, se bilder nr 19 och 20.
 

   Fördelar av användning pallsbord tillsammans med staplare.

För smidigaste användning av pallborden bör man ha staplare eller truck i 

företaget. Med staplare förflyttar man pallborden och pallar, se bilder 

nr 9, 13, 28, 46, M1-M4. Eftersom pallbordet har kvadratisk uppbyggnad 

är det inga problem med lastning och lossning från fyra sidor!  

Pallbord är anpassad för att snabbt och effektivt kunna flyttas.
 

   Ekonomiska fördelar med pallbord.

Pallbord ger ovannämnda fördelar men dessutom även ekonomiska vinster. 

Behovet av lagringsyta minskar avsevärt. Tidsbesparingar vid hantering av gods 

då tillgängligheten pallar ökar. Ergonomiska fördelar vid hantering av pallarnas 

innehåll vid maskin, då pallbordens höjd kan anpassas utifrån behov.

 

   Jämförelse pallbord - pallställ.

Våra pallbord är annorlunda i jämförelse med ”vanliga” pallställ. Pallställ 

passar inte alla gånger att sätta t.ex vid maskiner. Enligt föreskrifter måste 

dessa vara fastskruvade i golvet, alltså är dessa inte flyttbara! Våra pallbord 

däremot flyttas lätt och med minimal tidsåtgång. Pallställ är vanligtvis höga 

medan vi med våra pallbord rekommenderar att man inte staplar för högt. 

Man bör följa gällande regler då man lastar flera pallar i höjd.
 

   Uppbyggnad av pallsbord i sammandrag.

Pallborden består av en specialuppbyggd ram och fyra utbytbara ben. 
Ramen har kvadratisk uppbyggnad och har botten i fyra hörn för infästning av 
de fyra benen. På ramens sidor finns fyra sidonischer för att man skulle kunna 
komma nära pallen. Ramens övre och undre ytor är platta. På ramen finns också 
fyra små stöd för uppläggning av lämplig skiva. Benen finns i tolv olika höjder, 
från 0,45 m upp till 1,65 m och finns med väggtjocklek 3 alternativt 4 mm
På två av benens sidor finns hål för infästning i ramens botten på utvald höjd. 
För att benen inte ska lossna pga vibrationer och dylikt är gängan konisk för 
säker infästning. Montering och demontering av benen är enkel och snabb 
vilket möjliggör byte av ben anpassade utefter aktuellt behov. Benen är lätta 
och praktiska att lagra och därför är det bra att ha några i reserv med olika höjder, 
se bild nr 39. För montering av ben behövs två 6 mm insexnycklar. Pallbordens 
alla delar passar till varandra. Alla metalldelar är pulver målade. Grundutförande 
av pallbord som på bilden 1 väger 48 kg. Alla delar är tillverkade i speciella 
fixturer för att minimera variationer.

 
   Extra utrustning till pallbord.
- Ben som sats (4 st.). Bild nr 39
- Stödbalk (1 st.). Har tre tillämpningar. Bilder nr 25 - 33.
- Infästningar av hjul (4 st.) med skruvar M12 med L=30. Bilder nr 34 - 38.
- Skiva av vattenbeständig plywood (1 st.). Bilder nr 23 - 24.
- Stoppskruvar (8 st.) för att montera ihop två pallbord med varandra.
- Begränsare av pallens förflyttning (2 st.), för användning vid lutning av pall. Bilder nr 41 - 47.
 
   Vi rekommenderar våra kunder att beställa två pallbord med 
beteckning S3+L3H7 med utseende som på bild nr 1 för utvärdering. 
Blankett för förfrågningar/beställningar och tabell av bensortiment är tillgängliga via länk.

 

   Bilder av hel pallbords byggsats med beskrivningar

  1. Ett pallbord bestående av en standard ram S3 

     och ben L3H7.

  2. Samma pallbord S3+L3H7 sedd uppifrån.
    På bilden finns synliga sidonischer från fyra håll.

 

  3. Ramen S3 och ben L3H7 separerade

      från varandra.

  4. På pallbord kan man sätta pallar på 

      olika håll.

 

  5. På golvet under pallbord kan man ställa in 

      pallar från fyra sidor.

  6. Ett pallbord bestående av två ramar.

 

  7. Pallbord bestående av två ramar kan

      lyftas och flyttas med hjälp av vanlig

      pallkärra.

  8. Sidonischer i ramen tillåter närmande

      till pall. På bilden syns det både vid

      fötter och vid kroppen.

 

  9. Stapling av ett pallbord 
på andra med hjälp av staplare.

  10. Två pallbord staplade på
        varandra och inte ihopfästa.

  11. Europallar på två pallbord
        från förra bilden. Översta
        pallbordet är lastat med två
        halveuropallar.

 

  12. Man kan lägga pallar på olika sätt.
        Det är väldigt praktisk att ha vid
        varje maskin.

  13. Flyttning av två pallbord
        staplade på varandra och
        lastade med pallar.
        Pallborden är inte ihopfästa.

  14. Pallbord med förstärkt ram 

        och 12 håls ben.

 

 15. Rekommenderad variant för användning av
       pallbord. Nedre pallbord med 7 håls ben
       och övre med 5 håls ben.

  16. Tre pallbord med 5 håls ben
        staplade på varandra.

 

  17. Tre pallbord med 5 håls ben.

  18. Det går att vrida europall mellan ben.

 


  19. i 20. Bilder visar att europallens bottenplankor passar till ramens huvudbalkar oavsett
                från vilket riktning pallen placeras.

 

 21. Förankring av ben av den övre pallbord
       i botten av den nedre pallbord är
       tillräcklig djup (40 mm) d.v.s. förhindrad
       från avglidning.

  22. Två översta gängade hål i botten tjänar bara
         för att fästa ihop två pallbord med varandra,
         medan de fyra nedre gängade hålen i botten
         endast är till för att fästa benen.

 

  23. Placering av skiva i pallbordets ram.

 24.  Färdig, skivan ligger på fyra små stöd. Skivan i
        ramen stör inte för att lägga pall.

 

25. Stödbalk. Den har tre tillämpningar och man kan montera den på fyra sidor av pallbordet.
      Dessutom kan man montera den på två sätt, så att den blir jämt med pallbordets överplan
      och så att den blir över överplan.

  26. En stödbalk monterad på pallbordet. Den är
        monterad jämt med pallbordets överplan.

 27. En stödbalk kan tillämpas som stöd för pall som är
       förskjuten åt en sida.

 

  28. En stödbalk kan anvädas för lutning av pall.

 

  29. Pa bilden syns att pall stödjer sig mot stödbalk
       och att stödbalk är monterad så att den sticker
       upp i pallbordets överplan.

 

  30. Tva stödbalkar monterade på pallbordet.

  31. Tva stödbalkar och extra ben monterade
         på pallbordet.

 

  32. Pallbord fran förra bilden kan användas 

        vid lagring av langa varor.

  33. Man kan stapla andra pallbord istället för att

        montera extra ben.

 

  34. Ett pallbord med monterade infästningar av hjul.

  35. Ben med
        monterat hjul.

 

 36. Infästningar av hjul.

 37. Infästning med separerat hjul.

 38. Infästning med monterat hjul.


     

  39. Ben i sats om 4 st. Man kan ha i reserv ben med olika
        höjder och byta dem beroende till behovet. Pa bilden syns
        att benen är praktiska att lagra.

  40. Samlingsbild
   av ben som har
   olika höjder.

 

  41. Två begränsare av pall förflyttning, för
        användning vid lutning av pall.

  42. Två begränsare sedda fran andra sidan.

 

 

  43. Montering av begränsaren
        till pallbord.

  44. Montering av begränsaren
       till pallbord.

  45. Två begränsare färdig monterade till
         pallbord.

 

  46. Lutning av pall kan göras med hjälp av staplare.

  47. Pall stödjer sig på en träbalk.

 

 F1. Bild fran mässan. Hel pallbords byggsats var presenterad
       på Tekniska Mässan i Stockholm 3 - 6 oktober 2006.

   Bildgalleri av exempel tillämpligt pallbord hos vara kunder

   På bild syns att maskiner är omringade med pallar och
  att tack vare pallbord får man fri yta i anslutning till
  maskinerna. 

  Tillfällig lagring av pallar. Allt eller delar kan man snabbt
  flytta till andra ställe.


   Fler bilder finns i Galleri

  Pallbord    Version för utskrift    Leverans och montering    Tabeller och dimensioner    Blankhet för beställningar

 

  Start    Vår offert    Om firman    Generell Information